adverteren     onze diensten     Twitter     contact     disclaimer     privacy     redactiestatuut     over Geledraak.nl     sitemap  
 
 
 
artikel doorsturen  

Eerstegraads lerarenopleiding Chinees start na de zomer
publicatiedatum: 09-05-2011
door: Geledraak.nl

In 2004 was het Koning Willem I College in Den Bosch de eerste middelbare school die Chinees aanbood als extra schoolvak. Inmiddels is het aantal scholen gestegen tot rond de veertig en wordt er hard gewerkt om normen vast te stellen en de kwaliteit te waarborgen. In mei 2010 begon een driejarige proef met 10 pilotscholen die Chinese taal en cultuur als eindexamenvak aanbieden. In Leiden start op 15 augustus een opleiding tot eerstegraads leraar Chinees. Zal het vak ‘Chinese taal en cultuur’ straks een vaste plaats op de Nederlandse middelbare school verwerven? Dat is nu nog niet zeker.

Geledraak.nl sprak in Leiden met twee deskundigen van het ICLON, het instituut van de Universiteit Leiden dat leraren opleidt en werkt aan onderwijsontwikkeling. Ietje Veldman, hoofd van de Lerarenopleiding, toont zich tevreden over de belangstelling voor de nieuwe lerarenopleiding tot nu toe: ‘Er hebben zich al zeven mensen opgegeven ‘. De eenjarige eerstegraads lerarenopleiding is officieel toegankelijk voor afgestudeerde sinologen met een master of doctoraal.

Maar ook degenen die niet de vereiste vooropleiding hadden, bijvoorbeeld native speakers die al jaren voor de klas staan, toonden belangstelling. ‘Een dilemma’, aldus Ietje Veldman, ‘en daarom hebben we besloten om gedurende een overgangsperiode van twee jaar ook een toegangsmogelijkheid te bieden voor deze docenten. Zij moeten wel een academische achtergrond hebben, over ruime onderwijservaring beschikken en een assessment, waaronder een taal- en cultuurtoets, afleggen. Als zij de lerarenopleiding afronden krijgen ze geen tweede masterdiploma, zoals de afgestudeerde sinologen, maar wel de eerstegraads lesbevoegdheid’.
De lerarenopleiding bestaat voor de helft uit opleiding en voor de andere helft uit praktijk: lesgeven de klas.


Poster met veelvoorkomende zinnen in de klas

Pilotscholen
Tien scholen doen sinds mei 2010 aan een pilot waarbij Chinees als eindexamenvak wordt aangeboden. Dit project wordt in opdracht van het Ministerie van OCW door de Stichting Leerplanontwikkeling Nederland SLO gecoördineerd, het ICLON doet mee als partner. De status van Chinees is gelijk aan die van een tweede, derde of vierde moderne vreemde taal in het vwo, zoals Duits, Frans en Spaans. Het vak wordt al vanaf de onderbouw aangeboden; in de bovenbouw moeten voor Chinees 480 “studielasturen” in het programma staan, dat betekent ongeveer 3 lesuren per week.

Daarnaast bestaat voor Chinees, zoals voor Spaans of Italiaans, ook de mogelijkheid om in de bovenbouw te beginnen, de 'variant elementair'. Anders dan bij Duits of Frans wordt het schoolvak Chinees afgesloten met een schoolexamen. Het CITO ontwikkelt geen centraal examen.

Alessandra Corda, coördinator van de pilot bij het ICLON, legt uit waarom er egen centraal examen komt: ‘In de jaren zeventig was Russisch een populair nieuw vak en tal van scholen boden het aan. Tot het om geopolitieke reden opeens minder populair werd. Nu biedt nog maar een school in Nederland Russisch als officieel eindexamenvak aan. Echter, voor die ene school moet wel elk jaar een centraal examen worden gemaakt, een peperdure grap. Dit was voor het Ministerie van Onderwijs reden om met Italiaans eerst en later met Chinees anders te werk te gaan. Eerst wil men daar de kat uit de boom kijken: is er werkelijk voldoende belangstelling voor Chinees? In feite is het ook niet te voorspellen. We kunnen daarom ook niet precies inschatten hoeveel docenten we zullen moeten opleiden’.

In de pilot zal ook worden bepaald welke stof de leerlingen uiteindelijk worden geacht te beheersen als ze de eindstreep bereiken. Bij de moderne vreemde talen wordt sinds enkele jaren het Europees Referentiekader gebruikt dat het niveau van taalbeheersing aangeeft: A1 en A2 zijn bijvoorbeeld de niveaus voor beginners. Chinees is wat dat betreft een speciale eend in de bijt. De taal is vooral vanwege het karakterschrift veel moeilijker aan te leren voor Nederlanders dan een gemiddelde Europese taal. Het aantal uren dat les gegeven wordt is echter wel voor al die talen in de bovenbouw hetzelfde.

Alessandra Corda: ‘We onderzoeken in de pilot of het niveau A2 voor alle vaardigheden haalbaar is. Dit betekent dat een leerling in alledaagse, eenvoudige situaties kan communiceren, in vaktermen ‘een basisgebruiker’. Er zal ook een lijst komen van karakters die leerlingen actief dan wel passief moeten beheersen. Aan de andere kant willen we niet puur op de taalvaardigheid concentreren. We zijn ook erg blij dat het vak uiteindelijk de naam ‘Chinese taal en cultuur’ heeft gekregen. Kennismaking met de Chinese cultuur zal een belangrijk onderdeel zijn’.

Frankrijk
In Frankrijk wordt al veel langer Chinees op de middelbare school aangeboden, nu op ongeveer 150 scholen, met totaal 10.000 leerlingen. Een eerstegraads lerarenopleiding is er sinds 1999. Er zijn ook scholen met een veel hoger eindniveau dan A2. Gaat het in Nederland ook die kant op? Alessandra Corda: ‘Frankrijk is wat dat betreft niet echt vergelijkbaar met Nederland. Daar volgen relatief veel kinderen van Chinese afkomst Chinees op school; die hebben al een voorsprong. In Nederland zijn het in grote meerderheid autochtone Nederlandse leerlingen die Chinees volgen’.

De scholen die buiten de pilot Chinees aanbieden zijn zeer verschillend. Sommige geven het vak alleen als extraatje, bijvoorbeeld voor hoogbegaafden , anderen bieden het alleen aan in de onderbouw, of juist in de bovenbouw, als extracurriculair vak. Totaal zijn er tot nu toe rond de veertig scholen geweest die Chinees aanbieden. Rond de vijftien doen dat inmiddels jaar op jaar.

Het gemeentelijk Gymnasium Hilversum was in mei 2010 de eerste school in Nederland waar leerlingen eindexamen Chinees hebben afgelegd. De school had een eigen leerplan ontwikkeld en een speciale toestemming gekregen van het Ministerie van OCW, maar doet inmiddels ook mee aan de pilot.

Chinees op de middelbare school heeft nog veel weg van een pionierssituatie. De komst van de lerarenopleiding Chinees van ICLON zal een belangrijke stap betekenen op weg naar meer structuur en kwaliteit.

LINKS:

website lerarenopleiding VHO Chinees : http://www.mastersinleiden.nl/programmes/lerarenopleiding-chinees/nl/introduction/

ICLON: http://www.iclon.leidenuniv.nl/

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen van de pilot Chinees, kan informatie, nieuwsberichten en voorbeeldtoetsen vinden op de website http://chineesopschool.slo.nl/

 
Gerelateerde pagina's  
CDA: Chinees moet keuzevak worden op havo en vwo
China website van Minkema College
Chinees eindexamenvak in 2015
Chinees leren links en adressen
Chinees op middelbare scholen
Chinees? 'n Makkie Deel II verschenen
Leerboek Chinees in Tien Verdiepingen
Middelbare scholen met aandacht voor China
Minkema College in Woerden start China project
Minkema College opnieuw naar China
Moderne lesmethode Chinees voor middelbare school
Voor het eerst eindexamen in het Chinees
reageren op artikelreageren
Ikleerchinees.nl

Ikleerchinees.nl - initiatief van Geledraak.nl
Ikleerchinees.nl

Alle stduiematerialen voor het leren van Chinees...