adverteren     onze diensten     Twitter     contact     disclaimer     privacy     redactiestatuut     over Geledraak.nl     sitemap  
 
 
 
artikel doorsturen  

Gastpagina's

VNC Asia Travel - al 35 jaar
Dé China specialist!
Geld wisselen
Jouw Chinareis
Stichting EuSino
DimSum reizen
China online reizen
Beijing Service Bureau
Yangshuo Travel
MING Translations
Chinees leren in Beijing
Van Verre China reizen
China Minority Travel
Xiahe-Tibet Travel
WondersofYunnanIn de spotlights:

Bouw met China online je eigen, afwisselende China rondreis. Je slaapt in kleinschalige hotels, bijvoorbeeld 'hutong' hotel of guesthouse tussen de rijstvelden

Cursussen Chinees op diverse niveau's in Haarlem, Ikleerchinees.nl / Geledraak.nl (meer info)

Uw bedrijf in de spotlights?
Handig voor korte acties zoals nieuw bedrijf of aanbiedingen. Max. 20 woorden. Lees hier meer..!

Deze week op televisie
China op TV en radio
Lees de tv tips voor de komende week op de
tv tips pagina.
Uitwisseling


Subsidiënt  Geledraak.nl :


Schulte Nordholt: ‘Geleidelijke hervormingen in China meest waarschijnlijk’
publicatiedatum: 01-01-2013
door: Guido van Oss

Kunnen westerse landen de snel opkomende economieën China en India brengen tot een structureel ander mensenrechtenbeleid en tot duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of is dit een inmiddels achterhaalde, westerse discussie waar deze Aziatische reuzen geen boodschap aan hebben? Dit waren kernvragen op de tweede debatavond van Chindia Rules! in Felix Meritis te Amsterdam georganiseerd op initiatief van voormalig NRC-journalist Willem Offenberg. Zakenman en China-kenner Henk Schulte Nordholt sprak de verwachting uit dat de nieuwe leiders in China langs geleidelijke weg politieke hervormingen zullen doorvoeren. Redacteur Guido van Oss van geledraak.nl doet verslag.

Met de organisatie van de debatreeks Chindia Rules! heeft de initiatiefnemer, voormalig NRC-correspondent Willem Offenberg, tevens freelance medewerker van deze site geledraak.nl, het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. China en India hebben gemeen dat ze snel groeiende economieën zijn met een enorme bevolking, maar er zijn ook tal van verschillen. Bovendien vergde het grote aantal sprekers op beide debatavonden nogal wat van het concentratievermogen van de aanwezigen. De leidster tijdens de laatste discussieavond, dr. Markha Valenta, van de Radboud Universiteit Nijmegen, deed uitstekende pogingen om sprekers en zaal scherp te houden.

‘Brede maatschappelijke discussie in miniatuur’

De avond kwam in hoofdlijnen neer op een ‘brede maatschappelijke discussie in miniatuur’ over de vraag hoe China en India tot structurele veranderingen op het gebied van duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen en een betere naleving van de mensenrechten kunnen worden gebracht. Deze vraagstelling kon rekenen op een felle reactie vanuit de zaal: “Hier wordt een debat gevoerd uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dit is westerse academische prietpraat waarmee jullie met een opgeheven vingertje China en India de les proberen te lezen over de mensenrechten.” Key-speaker prof. Olivier de Schutter, speciale rapporteur van de Verenigde Naties inzake het recht op voedsel, Marleen van Ruyven van Amnesty International en Anna Timmerman van Human Rights Watch deden alledrie hun uiterste best de scherpe kantjes van de reactie te halen, maar konden daarmee een deel van het publiek niet helemaal overtuigen.

‘Heersende beeld over China behoeft nuancering’

Het meest interessante en heldere verhaal over China kwam op deze avond van China-kenner Henk Schulte Nordholt. In sterk relativerende bewoordingen wist hij in enkele minuten het tamelijk academische verhaal van key-speaker Olivier de Schutter van de broodnodige nuancering te voorzien. Schulte Nordholt: “De clichés in debatten over China willen dat het land het erg goed doet op economisch gebied maar verschrikkelijk teleurstelt op politiek gebied. Hier is nuancering op zijn plaats. China is, als je er vanuit Westerse ogen naar kijkt, een vreemd land. Zowel binnen het economische als het politieke systeem lopen de zaken heel anders dan wij in het Westen gewend zijn. Vanwege de enorme economische groei gedurende de laatste decennia lijkt het erop alsof China een voorbeeld is voor westerse landen. Toch is het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking erg laag en vergelijkbaar met landen als Cuba of de Dominicaanse Republiek. Tegelijkertijd doen er zich in China door de grote getallen die het land zo kenmerken, ontwikkelingen voor die onmiddellijk effect hebben op de rest van de wereld. Zo kwam deze maand de I-Phone 5 op de Chinese markt. Al in het eerste weekend werden er 2 miljoen van verkocht, waardoor de kwakkelende aandelenkoers van Apple zich wereldwijd herstelde.”

Duurzame groei lijkt nog steeds een mythe in ontwikkelingsstaat China, waar de sky nog steeds de limit lijkt... (foto: Myrthe Reijnders)

Schulte Nordholt: “Juist omdat China een land vol contradicties is, is het moeilijk om de ontwikkelingen binnen dit land goed te analyseren en te duiden. Neem de afscheidsrede van president Hu Jintao op het partijcongres van de CCP van november. Tijdens die rede onderstreepte Hu dat de Chinese economie meer duurzaam moet worden door de private sector te stimuleren tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar een probleem dat hij niet noemde, is dat de grote staatsbedrijven grotendeels in handen zijn van de ‘rijke rode families’, allen vertegenwoordigd in het Chinese Politbureau. Deze ‘rode families’ hebben grote belangen bij de status quo en zullen hun uiterste best doen om te blijven ondernemen op de manier die ze van oudsher gewend zijn.”

Chinese intellectuele elite ziet niets in democratisering

China-kenner Schulte Nordholt ziet weinig in het westerse wensdenken dat democratisering in China zal leiden tot verbetering van mensenrechten en meer duurzaamheid. "De grote vraag is hoe je Chinese ondernemers via het zakendoen tot meer duurzaam ondernemen kunt brengen. In het Westen wordt ervan uitgegaan dat wanneer een land tot een meer democratische beslissingsmodel komt er een grotere politieke en maatschappelijke vrijheid komt, die vervolgens leidt tot meer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door deze democratisering naar westers model zouden zaken als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en de milieuregels beter worden gerespecteerd. Wij vergeten hierbij echter dat veel leidende intellectuelen in China hier totaal anders tegenaan kijken. Zij zien ook voor de toekomst juist een sleutelrol voor de Partij en de eenpartijstaat weggelegd. Democratie naar westers model wordt door Chinezen nog altijd geassocieerd met chaos, zoals die bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie ontstond na de Perestrojka van Gorbatsjov. Democratie wordt ook geassocieerd met afscheiding: de ‘afvallige provincie Taiwan’, die zich in 1949 afscheidde en zich ontwikkelde tot een democratie, of met de Culturele Revolutie. De les van deze recente, pijnlijke periode uit de Chinese geschiedenis is, dat wanneer mensen zeggen wat ze willen, het in zo’n groot land als China al snel een grote bende wordt. Democratie past ook niet in het aloude confucianisme. Dat heeft als uitgangspunt: wanneer je de elite van je volk maar van het juiste onderwijs voorziet, zul je de juiste leiders krijgen. De leidende elite in het China van vandaag staat daar voor een groot deel nog steeds achter."

Balans tussen groei en groen lijkt nog ver te zoeken in China (foto: Myrthe Reijnders)

Aanpak corruptie strijd op leven en dood

Wat de onlangs aangetreden nieuwe leiders van China voor het land kunnen betekenen is volgens Schulte Nordholt nog uiterst ongewis. “Wanneer je de eerste redes van de nieuwe president Xi Jinping analyseert, kun je daaruit moeilijk afleiden wat hij nu precies wil, welke richting het op gaat. Hij zinspeelt zowel op continuering van het huidige beleid, als bijvoorbeeld op zaken als een harde aanpak van corruptie en het omvormen van het land tot een nieuwe eenheid waarbinnen de oude glorie van China herleeft. De vader van Xi Jiping was erg machtig en een vrijgevochten liberale politicus. Ik kan het niet echt beoordelen maar ik verwacht dat Xi Jinping geen radicale hervormer zal worden zoals Gorbatsjov dat was in de Sovjet-Unie, dat is hoogst onwaarschijnlijk. Een leider in China kan zich sowieso niet al te nadrukkelijk manifesteren omdat sprake is van collectief leiderschap. Leiders moeten steeds op hun hoede zijn en hun eigen positie binnen het geheel bewaken. Ik verwacht dan ook dat de nieuwe leiders in China langs geleidelijke weg politieke hervormingen zullen doorvoeren. De aanpak van corruptie is wel een belangrijk thema. Het is voor de Partij eigenlijk een strijd op leven en dood. Als de Partij aan de macht wil blijven, zal ze corruptie hardhandig moeten aanpakken. Anders is er over tien jaar geen CCP meer over.”

reageren op artikelreageren
advertenties Ned.-ChinaKijk hier Youtube filmpjes:
Loading...Kijk ook eens op:
China webshop Zaiton
Ikleerchinees.nl
Blackjack Spelen
Het weer in Beijing