Geledraak.nl is gestopt!
Het forum van Geledraak is voortgezet op webshop Zaiton.nl:

http://www.zaiton.nl/geledraak_china_forum/

Welkom om daar vragen over China te stellen en informatie uit te wisselen!