adverteren     onze diensten     Twitter     contact     disclaimer     privacy     redactiestatuut     over Geledraak.nl     sitemap  
 
 
 
artikel doorsturen  

Deze week op televisie
China op TV en radio
Lees de tv tips voor de komende week op de
tv tips pagina.

Dunhuang boeddhistische holentempels

Het oudste boeddhistische grottencomplex van China bevindt zich ongeveer 25 km ten zuid-oosten van Dunhuang (provincie Gansu). Dunhuang is een oase in de Gobi-woestijn en tijdens de Han-dynastie (206 v. Chr.-220 n. Chr.) de meest westelijke voorpost van het Chinese keizerrijk, waar de zijderoute de grenzen van het Chinese cultuurgebied bereikte. Vanaf Dunhuang strekt de zijderoute zich uit langs de randen van de Taklamakan-woestijn. Op deze plaats hielden de reizigers halt om de zegen af te smeken van de geesten voor een veilige doortocht of om hun dankbaarheid te tonen voor een behouden aankomst in China. Er werden in de loop der tijden grote boeddhistische tempelcomplexen gebouwd, van hout of uitgehouwen uit de nabijgelegen bergwanden. Behalve religieuze voorstellingen, uitgebeeld als fresco of beeldhouwerk, was dit tempelcomplex ook bewaarplaats van naar schatting 40.000 boeddhistische manuscripten en schilderingen op papier en zijde.

Van de drie grottencomplexen ter plaatse zijn de Mogao-grotten cultuur-historische het meest belangrijk. Andere bekende grotten uit de buurt zijn de Qianfodong (= grotten van de duizend boeddha's) en de Yulin grotten.

Ontstaansgeschiedenis
Het uithouwen van de eerste grotten zou volgens de overlevering begonnen zijn in het jaar 366, tijdens de overheersing over Noord-China van een van de 16 'barbaarse' koninkrijken. Deze periode in de Chinese geschiedenis, waarin het rijk gescheiden was tussen noordelijke en zuidelijke dynastieën, was de belangrijkste tijd voor de verbreiding van het boeddhisme in China via de zijderoute. Tijdens de Noordelijke-Wei-dynastie (385-557) kwamen er ongeveer 40 grotten gereed, tijden de Sui-dynastie (581-618) nog meer, waarvan er nog 78 bestaan. Het hoogtepunt van de boeddhistische bloeiperiode in China en het gedeelte van de zijderoute ten noorden en oosten van da Pamir-bergen was tijdens de Tang-dynastie tot ca. 750. Uit deze periode dateren meer dan 220 grotten. Na 750 vonden er grote vervolgingen plaats van boeddhisten in China. Destijds stond het gebied rond Dunhuang (alsmede het gehele Tarim-bekken en de Gobi-woestijn) echter onder gezag van de Tibetanen. Hierdoor zijn de grotten van Dunhuang lange tijd ongeschonden gebleven. Na de Tang-dynastie verminderde de handel via de zijderoute en verminderde het aantal karavanen dat Dunhuang jaarlijks bezocht. Het uithouwen van de grotten ging echter door en duurde tot ca. 1300.
Tijdens de Ming-dynastie was China min of meer afgesloten van de buitenwereld en was de zijderoute vrijwel geheel in onbruik geraakt. Dunhuang was verlaten en raakte ondergestoven door het woestijnzand.

Fresco uit een van de grottentempels van Dunhuang

Detail van een van de muurschilderingen in de grotten van Dunhuang (Tang-dynastie).


Het complex bij Dunhuang heeft ooit uit ongeveer duizend afzonderlijke grotten bestaan. Naar schatting vijfhonderd zijn weer enigszins in oude staat teruggebracht. Ze bevatten nog vele (ongeveer 2000) boeddhistische beeldhouwwerken en klei-figuren, waaronder reusachtige afbeeldingen van de Boeddha Sakyamuni, zgn. mediterende Boeddha's (waaronder de Boeddha Amitabha en Boeddha Vairocana) en bodhisattva's. Niet minder beroemd is dit complex om de wandschideringen, die ondanks hun hoge ouderdom goed geconserveerd zijn.

De manuscripten van Dunhuang
In 1907 kwam de bekende ontdekkingsreiziger / archeoloog Sir Aurel Stein in Dunhuang aan, aangelokt door het gerucht dat er zich een hele bibliotheek belangrijke manuscripten in een geheime bewaarplaats in de grotten zou bevinden. Het bleek dat een zekere Wang, een boeddhistische monnik die zichzelf als beheerder van de Dunhuang grotten had benoemd, stapels manuscripten had gevonden in een dichtgemetselde nis die deeluit maakte van de 'Grot van de duizend Boeddha's'. Ze waren er rondom het jaar 1000 verborgen, waarschijnlijk ter bescherming tegen plunderingen van barbaren. Wang was bereid er een groot aantal af te staan tegen een financiële vergoeding ten behoeve van de restauratie van het heiligdom. Boeddistische voorstelling op zijdeOp deze manier verkreeg Stein duizenden opgerolde manuscripten en schilderingen. Verpakt bedroeg de buit 24 kisten met manuscripten en 5 kisten met schilderingen. Hij liet ze direct naar Engeland verschepen, waar ze zich nog steeds bevinden, goed opgeborgen in de British Library in Londen.
De provinciale autoriteiten in Lanzhou deden er niet veel aan om de schat te beschermen. Hoewel op de hoogte van het bestaan van de schat, vond de gouverneur de kosten van een transport naar veiliger oorden te hoog.

Afbeelding van de prekende Boeddha, geschilderd op zijde (Tang-dynastie). Dit exemplaar maakte deel uit van de naar schatting 40.000 manuscripten en rolschilderingen, die in de tiende eeuw verstopt waren in een dichtgemetselde nis in het Dunhuang-complex. Het stuk bevindt zich momenteel in de collectie van Musée Guimet te Parijs.

Na Stein verschenen er nog meer geïnteresseerden, waaronder de Fransman Pelliot in 1908. Hij schatte de hoeveelheid manuscripten, die er toen nog lagen, op tien tot vijftienduizend. Ook hij wist - met dezelfde omkopingsmethode als gebruikt door door Stein - Wang's medewerking te verkrijgen en eveneens een flinke graai te doen in de schat. Als groot kenner van Chinese geschriften was hij bovendien ook nog in staat de meest bijzonderde manuscripten uit te selecteren en naar Frankrijk te laten vervoeren. Pas toen dit in Peking bekend werd, werden er maatregelen genomen om datgene wat er over was in veiligheid te brengen. Helemaal gelukt was dit blijkbaar niet, want in december 1910 wisten Russiche onderzoekers nog 600 rollen te verwerven en in 1914/15, toen Stein nogmaals Dunhuang aandeed kon hij nog steeds manuscripten verkrijgen.

Een goede dienst voor de kunsthistorie werd door Pelliot bewezen door de fresco's tijdens zijn verblijf uitgebreid te fotograferen (in zwart-wit). Een aantal jaren later werden er Wit-Russische vluchtelingen uit de Russische burgerooorlog in de grotten ingekwartierd. Hierbij is grote schade aangebracht aan de wandschilderingen. Dankzij de foto's van Pelliot kennen we de oorspronkelijke staat. De Amerikaan Langdon Warner wist tenslotte in 1923 twaalf fresco's te verwijderen en naar de Verenigde Staten te transporteren. Een kostbaar beeld uit de Tang-dynastie onderging hetzelfde lot en maakt nu evenals de fresco's deeluit van de trotse collectie van het Fogg Museum (Harvard University Art Museums).

In China zijn behalve die van Dunhuang nog verschillende boeddhistische holentempels en grotten te bezoeken. Op Geledraak.nl zijn hiervan de volgende korte beschrijvingen te vinden: Grotten van Yungang en Tianlongshan in Shanxi; Longmen-grotten te Henan.

lees verder over het boeddhismeLaatst gewijzigd op: 20-12-2008
 
Gerelateerde pagina's  
Bodhisattva's
Boeddha's
Boeddhisme
Boeddhisme: leerlingen van boeddha
Boeddhistisch pantheon
Boeddhistische beschermgoden
Boeddhistische goden en demonen
Chinareis: Shanxi - Henan
Longmen boeddhistische holentempels
Pagodes
Symbolen
Tianlongshan boeddhistische holentempel
Yungang boeddhistische holentempels
reageren op artikelreageren
Kijk ook eens op:
Bijzondere reizen 2014
China webshop Zaiton
Ikleerchinees.nl
Gastpagina's

VNC Asia Travel - al 35 jaar
Dé China specialist!
Geld wisselen
Jouw Chinareis
Stichting EuSino
DimSum reizen
China online reizen
China Minority Travel
WondersofYunnan
Chinese Kookworkshop
Massage in Eindhoven Nw!
Leer Chinees Online! Nw!
Chinees leren in BeijingIn de spotlights:


Hier kan uw Spotlight advertentie staan, vraag aub naar de voorwaarden: adverteren[AT]geledraak.nl

Uw bedrijf in de spotlights?
Handig voor korte acties zoals nieuw bedrijf of aanbiedingen. Max. 20 woorden. Lees hier meer..!

advertenties cultuur

 Tip! Wilt u CHINEES LEREN? Ikleerchinees.nl / Geledraak.nl biedt doorlopend diverse cursussen aan, gegeven door professionele, ervaren docenten. Locatie: Haarlem-Zuid/Heemstede. Goed bereikbaar met trein.
Lees hier meer...

Het weer in Beijing